Člověk v díle našich výtvarníků. Figurální práce malířů, sochařů a grafiků, členů SČSVU

date of exhibition: 1958/06/07 - 1958/07/07
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní