Ladislav Borodáč: Fotografie z cyklov 1960 - 72

date of exhibition: 1972/03
institution: Komorná galéria fotografie při mestskom Dome kultúry a osvety v Bratislavě
type of exhibition: autorská