Blažena Borovičková Podpěrová: Sochy / Věra Vovsová: Obrazy

date of exhibition: 1973
institution: Dům U Jonáše
type of exhibition: kolektivní