Bořivoj Borovský: Grafika - kresby

date of exhibition: 2002/04/15 - 2002/06/17
institution: Galerie AMB - Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské
type of exhibition: autorská

notes:
Na varhany zahraje Jiřina Marešová