Liebiegové a Liberec

date of exhibition: 2009/09/12 - 2009/09/20
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Výstavu Liebiegové a Liberec jsme připravili ve spolupráci s libereckým pracovištěm Národního památkového ústavu. Výstava představí vybrané památky, jejichž vznik je spojen s rodinou Liebiegů.
Letošním národním motem dnů evropského dědictví je „Památky měřené časem“. Pro výstavu jsme vybrali několik významných staveb v Liberci, které vznikly díky rodině Liebiegů, namátkou připomeňme Liebiegovo městečko, Liebiegův palác (dnešní budova Oblastní galerie), Libereckou výšinu, tovární areál bývalé Textilany, Liebiegovu vilu a další architektonické památky. Zcela v duchu letošního motta Dnů evropského dědictví budou tyto stavby představeny na dobových fotografiích, které budou konfrontovány s fotografiemi dnešního stavu.
Komentovaná prohlídka výstavy je naplánovaná na čtvrtek 17. září od 17 hodin. Výstavou nás provede její autorka Mgr. Petra Šternová z Národního památkového ústavu. Výstava bude přístupná na nádvoří Oblastní galerie v Liberci od 12. do 20. září 2009. Výstava se koná díky finanční podpoře Libereckého kraje.
zdroj - www.ogl.cz