Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

date of exhibition: 2005/04/07 - 2005/06/12
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Výstava v chronologickém sledu představuje nejvýznamnější krajinářská díla z galerijní sbírky s cílem ukázat vývoj krajinomalby od 18. století po současnost. Barokní období je zastoupeno malým souborem významných děl, ale průřez díly 19. a 20. století je zcela rovnoměrný. Nejnovější trendy v krajinomalbě jsou představeny prostřednictvím zapůjčených děl z ateliérů malířů nejmladší generace, s tím, že se v budoucnu možná stanou součástí sbírky Oblastní galerie v Liberci.
Výstava Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci se řadí mezi projekty, v jejichž rámci galerie pravidelně představuje své bohaté sbírkové fondy. V leto?ním roce liberecká galerie připravila výstavu na téma krajiny, protože tento samostatný malířský obor v současné době prochází jakousi renesancí a téma přírody je pro tvůrce opět velmi aktuální. To dokládá návrat od konceptuálních experimentů v 90. letech minulého století ke klasickým formám vyjadřování.
zdroj - www.ogl.cz