Infiltrace 04. Výstava současného graffiti

date of exhibition: 2004/10/01 - 2004/11/30
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Oblastní galerie v Liberci představí ve dnech od 1. 10. do 30. 11. 2004 výstavu současného graffiti INFILTRACE 04''.Tento fenomén existuje v České republice už více než deset let. Graffiti je výtvarný projev mladých lidí, kteří se staví proti konzumní společnosti. Jejich filosofií je přizpůsobit prostředí velkoměst estetickým požadavkům své generace. Graffiti je ale i specifickou formou komunikace se silnými vazbami k oblasti masové kultury a masové komunikace. Přípravná fáze výstavy proběhne přímo v prostorách galerie týden před jejím zahájením. Tým předních českých představitelů graffiti art (Key, Pasta, W 518, Point, Masker) zde bude realizovat a řešit své velkoformátové objekty a desky, u nichž chce využívat prostorové možnosti, jak je zasadit do konkrétního prostředí galerie a dát tak projektu další rozměr. Graffiti-objekty velkých rozměrů budou zpracovány pomocí barvy ve spreji, ale i dalším spektrem technik, které lze při tvorbě současného umění používat a kombinovat. Výstava INFILTRACE 04'' bude doplněna koláží tématických fotografií zachycujících výtvory sprejerů nejen z Liberce, ale i z celého světa a průvodními texty zabývajícími se historií, současností a budoucností této subkultury a jejím místem ve společnosti. Fotografie budou spolu s texty nainstalovány v blocích a budou tvořit samostatnou část výstavy, která bude doplněna velkoformátovým komiksem.
zdroj - www.ogl.cz