Jaroslav Klápště: Obrazy, kresby, grafiky

date of exhibition: 2003/06/26 - 2003/09/14
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: autorská