Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění v Karlových Varech

date of exhibition: 2001/06/21 - 2001/08/05
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní