Zdeněk Burian: Knižní obálky a ilustrace ve sbírkách SGVU v Chebu

date of exhibition: 2001/02/01 - 2001/04/01
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: autorská