Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (9. část)

date of exhibition: 2000/03/09 - 2000/05/01
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní