Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (7. část)

date of exhibition: 1999/12/10 - 2000/02/27
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní