Jan Křížek

date of exhibition: 1999/10/07 - 1999/11/28
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: autorská