Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (7. část)

date of exhibition: 1999/10/14 - 1999/11/28
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní