Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (6. část)

date of exhibition: 1999/06/24 - 1999/09/26
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní