Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (5. část)

date of exhibition: 1999/04/29 - 1999/06/13
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní