Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (4. část)

date of exhibition: 1999/02/08 - 1999/04/18
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní