Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (3. část)

date of exhibition: 1998/09/10 - 1998/011/01
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní