Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (2. část)

date of exhibition: 1998/04/30 - 1998/06/14
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní