Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (1. část)

date of exhibition: 1998/02/19 - 1998/04/13
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní