Česká kresba 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

date of exhibition: 1997/01/30 - 1997/03/31
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní