Private anamnesis (Soukomá anamnéza)

date of exhibition: 1996/06/20 - 1996/09/08
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní