České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

date of exhibition: 1993/11/11 - 1994/01/09
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní