Milan Janáček: Ilustrace

date of exhibition: 1993/11/11 - 1994/01/09
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: autorská