Zbraslavské hudební léto 1980 k poctě Jana Štursy (1880 - 1925)

date of exhibition: 1980
institution: Zámek Zbraslav
type of exhibition: hudební vystoupení/koncert