Lumír Ševčík : Ilustrace

Catalogue Poster
published, title (subtitle)
1986   Lumír Ševčík: Ilustrace