Savva Brodskij: Výběr z díla

date of exhibition: 1976/11/11 - 1976/12/03
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská

notes:
Oblastní galerie Karlovy Vary
v dok. 97079 datum ukončení 1977/12/05