Česká kresba 7. Miloš Ševčík

date of exhibition: 1997/03 - 1997/05
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská