Buch, Druck, Kunst / Kniha, tisk, umění

date of exhibition: 1993/09/01 - 1993/09/04
institution: Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)
type of exhibition: kolektivní

notes:
31 knižních umělců z Hamburku a Prahy představuje své práce v rámci týdmů kultury Hamburk v Praze - Kultura z Hamburku 1993/08/31 - 1993/09/15.