Šárka Radová: Keramika

date of exhibition: 1975/01
institution: Ústav makromolekulární chemie (ÚMCH), výstavní síň
type of exhibition: autorská