Tomáš Javůrek, Alena Kazatelová: Struska

date of exhibition: 2010/09/01 - 2010/09/30
institution: Galerie mladých
type of exhibition: kolektivní