Jára Cimrman - světoběžník a vynálezce

date of exhibition: 2005/04/01
type of exhibition: autorská