Práce studentů a profesorů Soukromé střední umělecké školy designu, s. r. o.

date of exhibition: 2010/09/07 - 2010/09/30
institution: Galerie PRE
type of exhibition: kolektivní