Zbraslavský salon 2009

date of exhibition: 2009/10/19 - 2010/11/19
institution: Galerie Zbraslav
type of exhibition: kolektivní