Sklo

date of exhibition: 1988/10/10 - 1988/10/30
institution: Ústav makromolekulární chemie (ÚMCH), výstavní síň
type of exhibition: kolektivní

notes:
dle žádosti ZV ROH na ONV Praha 6, uloženo v Archivu AV ČR, karton UMCH, Galerie Makráč, pozvánky na výstavy do UMCH 1972-1987, II.