Zdena Kolečková: Just a story

date of exhibition: 2000/02/07 - 2000/03/05
institution: Dům U rudého vola (nádvoří)
type of exhibition: autorská