Pavel Roučka: Ilustrace

date of exhibition: 1989/11/09 - 1990/01/20
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: autorská