Blažej Baláž: Texty 1988 - 2007

date of exhibition: 2007/09/13 - 2007/10/14
institution: Považská galéria umenia v Žiline
type of exhibition: autorská