Jan Kojan: Obrazy

date of exhibition: 1979/08/26 - 1979/09/30
institution: Městské muzeum a galerie
type of exhibition: autorská