Kamila Vrbovcová: Věnušská květena

Author's Invitation
published, title (subtitle)
2010   Kamila Vrbovcová: Venušská květena