Zdeněk Miller: Ilustrace

date of exhibition: 1984/11/15 - 1984/12/31
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: autorská