Lubomír Přibyl

date of exhibition: 1962
institution: Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie
type of exhibition: autorská