Jana Budíková: Pocta Aledě comte de Alabu

date of exhibition: 1996
institution: Divadlo Labyrint, foyer
type of exhibition: autorská