Marie Blabolilová: Pohledy z okna

date of exhibition: 2010/01/18 - 2010/02/26
institution: Galerie Dion
type of exhibition: autorská

notes:
-
Obrazy Marie Blabolilové (nar. 1948) jsou poetickou výpovědí o prožívání každodennosti, projevem tužby umělkyně podělit se o své niterné pocity a prožitky. Proto námětem jejích kompozic, pohledů do interiérů a obrazových zátiší, jsou důvěrně jí známé předměty domácností či pouličních zákoutí, proto obrazy světa kolem ní často ústí až v arabesky přírodních tvarosloví. Výstava v Galerii Dion prezentuje výběr prací z poslední doby, malby inspirované pohledy z okna a jejich asociacemi. Opět se shledáváme s prostými, zdánlivě všedními náměty: vidíme okna zarámována krajkovím záclon, na parapetu se promítá silueta kočky, za oknem probleskují dráty elektrického vedení pnoucího se oproti obloze, obrysy skupin stromů splývají až v abstraktní textury. Z obrazů vyznívá čirá niternost, prožíváme pocit tiché meditace zpomalující plynutí času k hranicím jeho zastavení, spějeme k dotyku bytí za obzorem; tím vším jsou obrazy Marie Blabolilové vskutku jedinečné, ve své nečasovosti nadčasové.
Povědomí o tvorbě Marie Blabolilové vyvstalo záhy po jejím absolutoriu AVU v Praze (1973, ateliéry prof. F. Jiroudka a A. Paderlíka), pozornost si vydobyla cykly čárkových leptů s náměty jak přírodních struktur: obrazců lánů stébel či souřadí stromů, tak civilizačních staveb: bloků zdí a domů. Umělkyně v grafikách zúročila vklad svých učitelů (L. Čepelák, J. John), zvláště však uplatnila svoji citlivost, schopnost proniknout prostřednictvím autonomního výtvarného tvarosloví nejen k podstatě jevů a věcí, ale i k duši člověka. Čistota provedení a zvláště upřímnost a jasná idea grafik zaujaly i v zahraničí, o čemž svědčí častá pozvání k účasti na mezinárodních výstavách a přehlídkách (Paříž, Dijon, Lausanne, Grenoble, Joigny, La Louviére, Berlín, Norimberg, Mnichov, Hamburg, Krakov, Fromborg, Biella, Bradford, New Delhi, Nishinomiya, Kanagawa), udělení prestižních ocenění (cena z Bienále grafiky, Krakov; Prix du President de la ville Lódž; cena IV. ročníku festivalu grafiky, Hollar; Cena Vl. Boubníka). Příklon k malbě u Marie Blabolilové počal v roce 1984 obrazy (technikou vaječné tempery) s tématy bytových, zvláště kuchyňských zátiší s příslušnými atributy: stoly s židlemi, umyvadlem, proutěným křeslem či tělesem radiátoru. Oproti atmosféře laskavosti a jistoty těchto kompozic vyzařujících teplo domova, poetika města sdělovaná další skupinou obrazů s náměty telefonních budek, popelnic a pouličních lamp dává zaznít melancholii a nostalgii očekávání, přináší pocit spleenu a osamění.
V obrazech interiérů výraznou kompoziční složkou se stala barevná linolea podlah, zprvu namalovaná, později skutečná: umělkyně začala malovat přímo na krytinu. Místy dává zaznít původnímu dekoru starého linolea, někdy přemalováváním struktury vzoru upravuje jeho vyznění, v celistvějších segmentech jej zcela zakrývá či nahrazuje novým obrazovým motivem. Následný výtvarný posun spočívá v předmalbě podkladových desek a tabulí (sololit, malířská lepenka) malířskými bytovými válečky. Nanesené dekorativní rastry jsou zde opět zčásti přemalovávány, původní šablonovité vzory dostávají novou znakovost; symbolizuje se tak proces vynořování, formování a posléze promítání nových představ ze schémat ustáleného primárního myšlení. Z rastrů a textur nakonec vychází i současná tvorba cyklu Stromů, na pomezí abstraktního výrazu zobecněné obrazy přírody. Z kompozic zaznívá majestát života, pokora plynoucí z poznání jim však dává tlumený kolorit v paletě zelení a šedí.
Působivost a hodnota tvorby Marie Blabolilové spočívá obsahové hloubce a svébytném vidu děl, v kvalitách, které vychází ze zaujetí umělkyně otázkami po smyslu života, ze schopnosti pronikat k zahaleným tajemstvím přírody. Půvab a přitažlivost obrazů jsou zakotveny v poetickém vidění a prožívání světa, ve schopnosti sdělovat a zprostředkovávat prchavé pocity štěstí, poskytovat nám tolik potřebný životní optimismus.
Ivo Janoušek
www.dionart.cz