Lid slovanských zemí v obrazech Ludvíka Kuby

date of exhibition: 1953/06/23 - 1953/09/13
institution: Mánes
type of exhibition: autorská