Martin Patřičný: Minulost a budoucnost

date of exhibition: 2002/10/21 - 2002/11/08
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: autorská