Pavel Tkadlec: Obrazy

date of exhibition: 2003/02/03 - 2003/02/28
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: autorská