Bedřiška Uždilová: Na hranicích reality

date of exhibition: 2010/01/11 - 2010/01/29
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: autorská