Metropolis

date of exhibition: 2010/10/15 - 2010/12/31
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava nakonec proběhla od 15. 10. 2010 do 31. 1. 2011.