Karel Hájek: Fotografie

date of exhibition: 1936/01
institution: Ústřední knihovna hlavního města Prahy
type of exhibition: autorská